Hlásenia intrastat sk

Ako spolu súvisí spoločnosť IM DOUBLE a hlásenia intrastat?

Už v roku 1999 začala pani Matejovská pôsobiť ako colná deklarantka v jednej špedičnej firme, aby sa iba za dva roky vypracovala na vedúcu pracoviska jednej z najvýznamnejších špedičných spoločností na Slovensku. O ďalšie dva roky neskôr, teda v roku 2003, už zakladala vlastnú firmu, zameranú na segment colnej deklarácie, Ingrid Matejovská – ALFA SPED.

V máji roku 2004 už Slovensko vstupovalo do Európskej únie, čo znamenalo aj významné zmeny v colno-deklaračnej oblasti. Tá v tú chvíľu mierne ustúpila do pozadia, lenže nové zameranie firmy, ktorá sa vzniknutej situácii obratne prispôsobila, nebolo až tak ďaleko od toho pôvodného.

Nové povinnosti pre podnikateľov po vstupe slovenska do Európskej únie

Po vstupe SR do EÚ začali podnikatelia zo Slovenska obchodovať najmä s partnermi práve z ostatných krajín EÚ. Vďaka tomu im odpadla povinnosť colných hlásení, lenže naopak pribudla povinnosť nová, a to takzvané Intrastat hlásenie. Pani Matejovská sa teda rozhodla, že slovenským podnikateľom začne pomáhať v oblasti INTRASTAT-SK, na ktorú sa postupne celkom preorientovala.

V roku 2015 vznikla na základe pôvodnej spoločnosti nová firma, už spomínaná IM DOUBLE s.r.o., ktorá pod týmto názvom funguje dodnes. Zmena sa však zďaleka netýkala iba názvu, ale mala predovšetkým iný, veľmi dobrý dôvod. Tým dôvodom bol príchod nového partnera, Ingridinho manžela Igora Matejovského.

Ten už mal v tej dobe s colnou problematikou dlhoročné skúsenosti, takže tušil, do čoho ide. Desať rokov pracoval ako lektor v segmente colného práva (a okrem toho v oblasti DPH) a tiež cez 12 rokov pôsobil na úseku kontroly správneho zaraďovania tovaru do colnej nomenklatúry.  

Intrastat hlásenia ako odbor s tým colným úzko súvisí a aj pán Matejovský sa v ňom začal rýchlo orientovať. Obaja životní aj obchodní partneri do novo vzniknutej firmy priniesli svoje dlhoročné skúsenosti a odbornosť. A to potvrdzuje aj opakovaný návrat mnohých klientov k našim službám v systéme INTRASTAT-SK. To pre firmu znamená zisk veľmi cenných referencií.

Špecializácia na Intrastat hlásenia

Firma IM DOUBLE s.r.o. sa stále špecializuje najmä na Intrastat hlásenia, ale čoraz viac sa vracia aj k segmentu colno-deklaračných služieb. Spôsobil to odchod Veľkej Británie z EÚ, čo pre ľudí, ktorí s touto krajinou obchodujú, znamená nové povinnosti. Respektíve staronovú povinnosť mať svojho vlastného colného zástupcu.

Naše služby vám dokážu ušetriť veľa času a starostí. Riešenie Intrastat hlásení totiž znamená i nutnosť komunikácie so Štatistickým úradom, čo tiež zvládneme za vás. Vy sa tak zbavíte byrokracie, upomienok a prípadných sankcií.

Vďaka viac ako 16 ročným skúsenostiam dokážeme všetky tieto záležitosti vyriešiť oveľa rýchlejšie ako niekto, kto sa nimi zaoberá prvýkrát v živote. Úplná diskrétnosť je samozrejmosťou, vyplývajúcou z každej zmluvy s našimi klientmi.

Rozsah vašej spravodajskej povinnosti zistíme prvou konzultáciou a na základe toho stanovíme aj rozsah našich služieb a ich ceny pre vás. Konkrétna cenová ponuka je vysoko individuálna a závisí od skutočných nákladov na spracovanie.

Spracovanie prvého hlásenia intrastat máte u nás zdarma, pri ďalších potom náklady budete vedieť dopredu. Bude vám stanovený mesačný paušál – intrastat cena. Už na začiatku teda budete vedieť, s akou čiastkou môžete počítať.