Ako na prevod firmy a prečo potrebujete skúseného právnika

Kupujete firmu? Potom je treba si dať pozor na niektoré skutočnosti, ktorými vás môže previesť iba skúsený právnik. Je tiež rozdiel medzi tým, či kupujete ready made spoločnosť alebo takú, ktorá už má za sebou nejakú podnikateľskú činnosť (fungujúca spoločnosť).

Ready made spoločnosť je taká spoločnosť, ktorá nemá žiadnu históriu a bola založená iba za účelom prevodu na koncového zákazníka. Takáto spoločnosť má splatené základné imanie a je zapísaná v obchodnom registri. Kúpu obchodného podielu ready made spoločnosti je možné odporučiť najmä vtedy, keď z nejakého dôvodu potrebujete prostredníctvom spoločnosti podnikať prakticky okamžite.

Prečo ale zvážiť kúpu obchodného podielu spoločnosti, ktorá už vyvíjala podnikateľskú činnosť?

Medzi hlavné výhody bezpochyby patrí skutočnosť, že nemusíte začínať úplne od nuly. Spoločnosť disponuje spravidla aspoň niektorou z nižšie uvedených výhod:
• rokmi preverené know-how,
• zavedené meno na trhu,
• stabilná zákaznícka základňa,
• zmluvy s dodávateľmi a odberateľmi,
• zmluvy na obchodné, skladové či iné priestory.

Pred prevodom obchodného podielu je však treba vykonať due diligence, čo je dôkladná a hĺbková previerka spoločnosti, ktorej cieľom je upozorniť kupujúceho na všetky úskalia prevodu obchodného podielu. Rovnako je cieľom preveriť ekonomickú situáciu spoločnosti a doplniť dôležité informácie, ktorými kupujúci v čase prevodu ešte nemôže disponovať, ktoré ale môžu byť rozhodujúce pre samotný prevod.

Aký je rozdiel medzi prevodom podniku a prevodom obchodného podielu?

Prevodom obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným získavate len postavenie spoločníka vo spoločnosti, tzn. zložky podnikania Vám ako spoločníkovi nepatria, lebo patria spoločnosti samotnej.

Spoločník v s.r.o. ručí za záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu (tzn. ak je vklad splatený, spoločník za záväzky spoločnosti neručí).

Pri prevode podniku naopak dochádza k nadobudnutiu vlastníckych práv k samotným zložkám podniku (tzn. reálne nadobudnete vlastnícke právo napr. k nehnuteľnosti). Rovnako však dochádza aj k nadobudnutiu všetkých súkromnoprávnych záväzkov, ktoré súvisia s odpredávaným podnikom. Bližšie informácie k problematiky nájdete v tomto článku.

Pred vykonaním akejkoľvek transakcie vedúcej ku kúpe firmy vždy zohľadnite zamýšľaný cieľ

Odporúčame, aby ste pred vykonaním akejkoľvek obchodnej transakcie vedúcej ku kúpe „firmy“ vždy najprv zohľadnili zámer a/alebo cieľ, ktorý má byť danou obchodnou transakciou dosiahnutý. Na základe týchto skutočností zistíte, čo vlastne kupujete a aké ďalšie kroky s touto transakciou súvisia..

Súčasne je treba vziať do úvahy všetky riziká, ktoré z akejkoľvek transakcie tohto typu vyplývajú, a tieto riziká právne ošetriť, čo znamená, že sa ich pokúsite vylúčiť alebo aspoň zmierniť. Niektoré riziká však nie je možné právne ošetriť, potom je treba zvážiť, či transakcia za tieto riziká stojí.

O radu sa obráťte na skúseného právnika

A sme zase na začiatku. Pre právne poradenstvo pri prevode firmy vrelo odporúčame využiť služby skúseného právnika, ktorý bude presne vedieť, čo všetko má pripraviť a ako. V konečnom dôsledku vám teda môže ušetriť množstvo času, peňazí aj nervov.

Bratislavská právna kancelária LOVÁSZ LEGAL ponúka nad rámec štandardných služieb aj prípravu právnych materiálov v šiestich jazykoch, a to bez akýchkoľvek zvýšených nákladov. Okrem slovenčiny ponúka spracovanie dokumentácie a komunikáciu v českom, nemeckom, anglickom, ruskom a maďarskom jazyku.

Tento článok vznikol v spolupráci s advokátskou kanceláriou Lovász Legal. Viac odborných právnych článkov spracovaných zrozumiteľnou formou nájdete na webe lovaszlegal.com v sekcii Novinky.

Related Posts